Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć męża- 954.000 zł

Mąż Pani Anny zginął w wypadku samochodowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło Pani Ani i jej dzieciom jakiegokolwiek odszkodowania i zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel twierdził, że odszkodowanie nie przysługuje z uwagi na toczącą się sprawę karną. Towarzystwo wskazało ponadto, że jeżeli do wypadku doszło przed dniem 3 sierpnia 2008 r., żadne zadośćuczynienie najbliższym zmarłego nie przysługuje. Po skierowaniu sprawy do sądu, ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił kwotę 50.000 … More Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć męża- 954.000 zł

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć rodziców – 300.000 zł

Pan Rafał w wyniku wypadku samochodowego stracił matkę i ojca. Początkowo towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło mu 50.000 złotych tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Na skutek działań specjalistów z kancelarii Pan Rafał otrzymał również od ubezpieczyciela tytułem zadośćuczynienia 250.000 złotych. Łącznie od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze śmiercią swoich rodziców Pan Rafał otrzymał 300.000 złotych.

Zadośćuczynienie za śmierć żony i odszkodowanie za poniesione obrażenia w wypadku- 200.000 zł

W wyniku wypadku samochodowego Pan Antoni doznał ciężkich obrażeń ciała, a jego żona poniosła śmierć.Początkowo towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło mu odszkodowanie w kwocie 20.000 złotych. Dzięki pomocy specjalistów Pan Antoni otrzymał jeszcze od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania kwotę 30.000 złotych oraz miesięcznie wypłacaną rentę w wysokości 1000 złotych. Łączna kwota odszkodowania za doznane w wyniku wypadku obrażenia wyniosła 50.000 złotych. Ponadto … More Zadośćuczynienie za śmierć żony i odszkodowanie za poniesione obrażenia w wypadku- 200.000 zł

Zadośćuczynienie dla poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym – 60.000 zł

 Pani Beata z Katowic w wyniku nieszczęśliwych okoliczności została potrącona przez jadący samochód w trakcie drogi powrotnej  z pracy do domu. Dzięki specjalistom otrzymała od towarzystwa ubezpieczeniowego należne zadośćuczynienie z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia, dzięki czemu Pani Beata otrzymała 60.000 złotych.