Kontrola ubezpieczeń obowiązkowych

control-427510_640

Ubezpieczenia obowiązkowe to przede wszystkim ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych, OC rolników i budynków rolniczych.  Czy wiemy kto jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli ich posiadania?

Organy uprawnione do kontroli tych ubezpieczeń zostały określone w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kontrolę obowiązkowego ubezpieczenia OC powinna przeprowadzać Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Są to instytucje ustawowo do tego zobowiązane. Kontroli posiadania tego ubezpieczenia możemy się spodziewać także ze strony innych organów do tego uprawnionych czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Jeżeli osoba, która została skontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu wpłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę musi zawiadomić o tym na piśmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Powinien to zrobić w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. UFG nie jest zawiadamiany, jeżeli organ po kontroli uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy.

Jeśli chodzi o kontrolę OC rolników to jest do niej zobowiązany wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz starosta, który jest właściwy ze względu na miejsca zamieszkania rolnika lub miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

Podobnie jest z ubezpieczeniem budynków rolniczych. Tu również prawo do kontroli ma wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz starosta. Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, starosta zawiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

Opłaty z tytułu niedopełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia budynków rolniczych należy wnosić do urzędu gminy do której należy rolnik poddany kontroli. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów mechanicznych i OC rolników pieniądze należy wpłacić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysokość kary za brak OC pojazdu zależy od:

 • rodzaju pojazdu :
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ubezpieczenia w danym roku:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku przeprowadzenia kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 • Źródła: http://www.ufg.pl http://www.rf.gov.pl
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s