Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie?

insurance-539659_1920.jpg

Przepisy jasno określają terminy, w których ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie. Nie ważne czy szkoda jest likwidowana z OC czy AC. Niestety jak to często bywa zdarzają się opóźnienia spowodowane zaniedbaniami po stronie ubezpieczonego bądź poszkodowanego.

W momencie kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe zwleka z wypłaceniem odszkodowania, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do ustawowych odsetek za powstałe opóźnienia.

Każdy zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody przez poszkodowanego lub uprawnionego. Jeżeli okaże się, że okres trzydziestodniowy jest niewystarczający by określić okoliczności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, to wówczas odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Nie  może to jednak nastąpić później niż w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Ubezpieczyciel spóźniając się z wypłatą odszkodowania często powołuje się na treści ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówiącą o możliwości prowadzenia postępowania odszkodowawczego maksymalnie przez 90 dni.

W niektórych przypadkach zdarza się, że towarzystwo może wypłacić odszkodowanie nawet po upływie 90 dni od zgłoszenia szkody. Może tak się zdarzyć wtedy, gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Nie zawsze jednak wina leży po stronie towarzystwa. Również  zdarza się, że postępowanie likwidacyjne jest przeciągane z winy poszkodowanego. Najczęściej brakuje dokumentów od sprawcy zdarzenia, potwierdzających okoliczności szkody, zgody banku lub firmy leasingowej na wypłatę należności oraz dyspozycji wypłaty odszkodowania od poszkodowanego. Zdarzają się przypadki, gdy klienci zapominają o podaniu numeru konta, na które mają być przelane pieniądze.

Jeżeli towarzystwo nie zachowa określonego w ustawie bądź umowie terminu wypłaty odszkodowania, jest zobowiązane do pisemnego zawiadomienia o przyczynach niemożności zaspokojenia zgłaszanych roszczeń.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s